31.07 Her er det jeg som bestemmer. Du får ikke komme inn